Årsmøte 2016

Møtet vil bli holdt på iFlyt Senteret, i Kongensgate 11.

TIRSDAG 16.FEBRUAR KLOKKEN 1900.
Sakspapirer vil bli sendt ut senest 2 uker før årsmøte. De som ønsker å fremme saker til årsmøtet, oversender dette til styret senest 6 uker før.

Hilsen Styret