Hva er gestalt terapi?

«Hvordan har du det?»
Når vi får dette spørsmålet, svarer vi gjerne: «Jo, takk! Bare bra!»
En gestaltterapeut vil da spørre i tillegg: «Hva skjer i kroppen din når du sier dette? Får du kontakt med noen følelse?»
Og så vil du kanskje kjenne på en klump i magen, halsen som snører seg sammen, tårer som presser på. På den måten får du kjenne hvordan du egentlig har det!
Tankene kan lure oss.
Når vi begynner å lytte til kroppen, kan vi lære mer om oss selv.


Gestalt handler om å være oppmerksomt tilstede i livet sitt her og nå. Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med et meningsfylt hele. Gestaltterapi ble dannet på 1960-tallet og er i dag en av de mest brukte terapiformer i Europa og USA.

Erfaringer og opplevelser vi har hatt i livet kan bevisst eller ubevisst tappe oss for energi og trykke oss ned. Gestaltterapi inkluderer hele mennesket med kropp, tanker og følelser. Metoden tar utgangspunkt i øyeblikket, hva som skjer i oss og i møte mellom oss akkurat nå. Klienten får støtte til å møte tankene og følelsene sine på godt og vondt, og kjenne etter hva som skjer i kroppen i møte med dette.


Gestalt bygger på Eksistensialismen, dvs: Hvert menneske er selv ansvarlig for sitt liv, sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. I løpet av livet får vi erfaringer og overtar verdier og holdninger fra familie og samfunn. Vi får regler for hva vi må eller burde gjøre og ikke gjøre.

Dette gjør at vi blir bundet av fastlåste mønstre og overbevisninger om oss selv og andre, og disse kan skape en følelse av å ha liten verdi.  Derfor er gestaltterapien opptatt av å bevisstgjøre oss på egne følelser, tanker, kroppsfornemmelser og handlinger slik at vi kan bli bedre kjent med oss selv, våre reaksjonsmønstre og våre handlingsmønstre. En slik bevisstgjøring skapes gjennom samtale, eksperimenter og oppmerksomhetsøvelser.

Ved å oppdage og akseptere hvem vi er, ser vi klarere hva vi vil, og forstår at vi har flere valgmuligheter enn vi trodde. Slik kan vi bli et helere og friere menneske.

Utgangspunktet er ikke at vi skal  forandre oss, men kjenne at vi er gode nok slik vi er. Forandringens paradoks er at forandring skjer når man blir den man er, istedenfor å prøve å bli en man ikke er.